Học Cách Phát Âm Của Phụ Âm w

Bạn có thể bắt gặp phụ âm w trong khá nhiều từ trong tiếng Anh. Một điều đặc biệt là w không xuất hiện ở cuối các từ. 

Chúng ta cùng nghe một số từ có âm w nhé:

Phụ âm w là một voiced sound, vì vậy mà khi phát âm, bạn sẽ cảm nhận được sự rung khi đặt tay lên cổ. Ngoài ra, bạn cần chú ý những điểm sau để phát âm đúng âm w:

  1. Môi hình thành một hình tròn rất nhỏ, nhỏ hơn khi bạn chuẩn bị cho phát âm nguyên âm u
  2. Lưỡi nằm ở hàm dưới, đầu lưỡi chạm vào răng cửa của hàm dưới
  3. Từ vị trí này, hình tròn ban đầu được mở rộng dần, lưỡi vẫn nằm ở hàm dưới

Chúng ta cùng xem cách phát âm của âm w nhé:

 

Âm w thường đi cùng với các phụ âm khác để tạo thành các “consonant clusters”. Ví dụ như sw (swing /swɪŋ/, swan /swɑːn/), kw (queen /kwiːn/, quantum /ˈkwɑːntəm/), tw (twin /twɪn/, tweak /twiːk/)…

Chúng ta cùng xem cách phát âm của âm w khi đi cùng các âm khác nhé:

twiː

 

kweɪ

skwe

 

waɪ

 

weɪ