Học Cách Phát Âm Của Phụ Âm ð

Phụ âm ð xuất hiện trong các từ như this, mother, smooth… 

Chúng ta cùng nghe một số câu có âm ð nhé:

 

Âm ð và âm θ có cách phát âm hoàn toàn giống nhau (về vị trí của lưỡi, môi…). Tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất giữa 2 âm này là khi phát âm ð, bạn sẽ cảm nhận được sự rung của dây thanh âm. Trong khi đó, dây thanh âm sẽ không rung khi phát âm θ.

Điều này có nghĩa là ð là một “voiced sound”.

Sau đây là một số điểm bạn cần chú ý để phát âm đúng phụ âm ð:

  1. Lưỡi đặt giữa răng cửa hàm trên và hàm dưới
  2. Âm ð được tạo ra bằng cách cho dòng hơi thở đi qua kẽ giữa răng cửa hàm trên và lưỡi (giống âm θ). Tuy nhiên, khi phát âm âm ð, nếu đặt tay lên cổ, bạn sẽ cảm nhận được sự rung.

Chúng ta cùng xem cách phát âm của ð nhé:

 

Để hình dung rõ hơn, chúng ta cùng xem ð được phát âm như thế nào khi đi cùng các nguyên âm:

 

ð đi trước các nguyên âm

ðeɪ

 

ðə

 

ðoʊ

 

 

ð đi sau các nguyên âm

 

 

oʊð

 

 

 

Học Cách Phát Âm Của Phụ Âm θ

Phụ âm θ là một âm khá đặc biệt. Trong tiếng Việt, chúng ta không có âm này. Tuy nhiên, âm θ thường được biểu hiện dưới dạng “th” nên nhiều bạn có thói quen phát âm θ giống như chữ “th” trong tiếng Việt. Các phát âm này là không chính xác.

Chúng ta cùng nghe một số từ có âm θ nhé:

 

Để phát âm đúng âm θ, bạn cần chú ý những điểm sau:

1. θ là một “voiceless sound”. Điều này có nghĩa là khi phát âm, bạn sẽ không cảm thấy được sự rung ở cổ.

2. Khi phát âm âm θ, đầu lưỡi đặt giữa răng cửa của hàm trên và hàm dưới. Nó không giống như âm “th” trong tiếng Việt khi mà chúng ta đặt đầu lưỡi ngay sau răng cửa của hàm trên

3. Âm θ được tạo ra khi bạn đẩy dòng hơi thở qua kẽ giữa răng cửa hàm trên và lưỡi.

 

Hãy cùng xem cách phát âm của âm θ nhé:

 

Bây giờ chúng ta cùng xem θ được phát âm như thế nào khi nó đi trước và sau các nguyên âm nhé:

θ đi trước các nguyên âm

θɜːr

 

θriː

 

θɑː

 

θ đi sau các nguyên âm

aʊθ

 

eɪθ

 

uːθ